Gratis en vrijblijvend advies

Wij informeren u graag over andere mogelijkheden die voor u interessant kunnen zijn.

Monumentenregister

In het monumentenregister kunt u snel opzoeken of uw object de status van rijksmonument heeft.

Volgende ronde aanvragen BRIM-subsidie alweer opgestart

BRIM-subsidie is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud aan rijksmonumenten die (grotendeels) geen woonbestemming hebben. Inmiddels bereiden wij de volgende ronde aanvragen alweer voor, deze moeten vóór 1 april 2019 worden ingediend. Meer info

Monumentenadvies Oost is voor Overijssel en Flevoland de grootste aanvrager van BRIM-subsidies. Voor de vorige ronde, begin dit jaar, waren dat er meer dan 60! Waaronder voor ook enkele voor groene monumenten. Deze aanvragen vertegenwoordigden een subsidie bedrag van meer dan € 1 miljoen.

Uw aanvraag van BRIM-subsidie verzorgen we graag. Vraag tijdig offerte aan, dan kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Ook BRIM-subsidie mogelijk voor groene en archeologische monumenten

Als eigenaar van groene en/of archeologische rijksmonumenten kunt u, net als voor gebouwde monumenten, in aanmerking komen voor een instandhoudingssubsidie. Ook deze is bedoeld om uw rijksmonument in goede staat te houden. Meer info

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het monument.

  • Voor groene monumenten kunt u daarbij denken aan het onderhoud aan lanen, de originele padenstructuur en waterpartijen. 
  • Voor archeologische monumenten kan de subsidie worden ingezet voor zowel het herstel van beschadigingen, het verbeteren van de bescherming als wel het dagelijks onderhoud.

De subsidie wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd. Voor de brim aanvraag periode 2019-2024 moet de aanvraag voor 1 april 2018 zijn ingediend.

Monumentenadvies Oost kan de gehele aanvraag voor deze subsidie voor u verzorgen inclusief het opstellen van een periodiek instandhoudingsplan. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met gespecialiseerde groene en archeologische monumentenwachters.