Theologische Universiteit Kampen

Voor dit deels gemeentelijk en deels rijksmonument hebben wij een meerjaren onderhoudsplan opgesteld en begeleiden wij de onderhoudswerkzaamheden. Het pand bestaat uit meerdere monumentale gebouwen alsmede een niet monumentale aangebouwde bibliotheek. Het in Kampen bekende Linnenweversgilde is een onderdeel van dit complex.