Westerveldmolen Tilligte

Voor deze molen hebben wij een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld en instandhoudingssubsidie (BRIM 2012) aangevraagd.