Dwarsritschuren

In samenwerking met Maarkels Landschap uitgevoerd het project Maarkelse schöppes. Uitgevoerde werkzaamheden, voorbereiden, inspecteren schuren van de deelnemers, maken bestek en tekeningen, begeleiden uitvoering en financiële afronding project.