Privacy

Monumentenadvies Oost hecht aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 

Monumentenadvies Oost verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen, bij voorbeeld naam, e-mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Privacyverklaring