Algemene voorwaarden

Op alle door Monumentenadvies Oost uit te voeren werkzaamheden is de CR of de DNR van toepassing.

Dit zijn standaard-regelingen voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De regeling zijn eenduidig, transparant, op de toekomst gericht en ontwikkeld door BNA en ONRI. 

Particulieren, mkb'ers en vrijwilligersorganisaties

De Consumentenregeling (CR) bvat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast, met dien verstande dat in ons geval "architect" moet worden gelezen als "monumentenadviseur".

Professionele organisaties

De Nieuwe Regeling (DNR) is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht