Boerderijcursus

Onlangs vond de eerste boerderijcursus plaats met Stichting Twentse Erven en RIBO. Als afsluiting werden gezamenlijk twee boerderijen bezocht: Erve Odinc in Markelo en Erve Morsink in Markelo. Het was een geslaagde cursus, men gaf aan nu met andere ogen te kijken naar de boerderij. 

In januari volgt de tweede cursus, maar deze is al geheel volgeboekt. Maar als u ons hier laat weten dat u ook belangstelling heeft, dan gaan we aan de slag met een derde.

Onderhoud

Door een (meerjaren)onderhoudsplan op te stellen voor uw monument krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn. Het uit te voeren onderhoud wordt op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. Hierdoor zijn ze beter beheersbaar waardoor de jaarlijkse onderhoudskosten uiteindelijk lager uit zullen vallen.

Bij een beperkt budget kan men aan de hand van het onderhoudsplan een prioritering bepalen voor de meest urgente onderhoudswerkzaamheden. Onderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Voor het aanvragen van subsidie kan het een vereiste zijn om een meerjaren onderhoudsplan (ook wel periodiek instandhoudingsplan of PIP genoemd) bij de aanvraag te voegen.

Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan. In het onderhoudsplan maken wij op een overzichtelijke manier de kosten en nodige financiële reserveringen inzichtelijk.

Het plan wordt in overleg met u jaarlijks bijgesteld aan de actuele situatie. U krijgt dan een overzicht met de geplande werkzaamheden eventueel uitgebreid met de nodige werkomschrijvingen zodat u grip houdt op het onderhoud van uw pand(en). Desgewenst kunnen de geplande werkzaamheden ook door ons begeleid worden zodat het gehele onderhoud in goede handen is.