Open Monumentendag

Samen met Monumentenwacht Overijssel en Flevoland houden wij open huis tijdens de open monumentendag op zaterdag 9 september. Van half elf 11 tot half vijf bent u van harte welkome op ons kantoor, gevestigd in het monumentale koetshuis van Huis Den Berg te Dalfsen, Heinoseweg 6a.

 

Monumentenwacht

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland wil bijdragen aan de instandhouding van Overijsselse en Flevolandse monumenten door "het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen".

Daarom biedt ze eigenaren van monumenten periodieke inspecties aan, die deskundig en objectief zijn. Tijdens deze inspecties wordt tevens klein (nood)herstel verricht. En er wordt ook een schriftelijke rapportage gemaakt met praktische onderhoudsadviezen en een prioriteitenlijst.

Deze stichting heeft geen winstoogmerk en dankzij structurele subsidie van de provincies Overijssel en Flevoland en vrijstelling van BTW zijn de uurtarieven laagdrempelig.

 

Monumentenadvies

Wij adviseren en begeleiden eigenaren van monumenten, veelal in het verlengde van de inspecties van Monumentenwacht. Tijdens uw bezoek kunt u nader kennismaken met onze organisatie en informatie ontvangen over onze activiteiten.