Verslag van de werkzaamheden

Allereerst werd het dak van het gehele gebouw geïsoleerd. Hiertoe werden alle pannen verwijderd, er werd een isolatielaag opgebracht, waarna opnieuw panlatten werden aangebracht en de oorspronkelijke pannen weer werden teruggelegd.

   
27 september 2012 11 februari 2013

Bovendien werden aan de westkant van het gebouw 6 lichtstraten aangebracht, 4 in het kantoorgedeelte en 2 in het aangrenzende woonhuis-gedeelte.

 
28 januari 2013

 

Lage melkhuis, nu entree

In het lage melkhuis werden alle vloerklinkers verwijderd en werd de vloer tot ca. 60 cm diep uitgegraven. Vervolgens werden isolatieplaten aangebracht en hierop de leidingen voor de vloerverwarming. Daaroverheen werd beton gestort en tenslotte werden de vloerklinkers weer in hun oorspronkelijk verband teruggelegd.

     
12 september 2012 20 oktober 2012  28 januari 2013

In het lage melkhuis bevinden zich een kleine goederenlift en de meterkast. Een oude kachel, die vroeger al in deze ruimte stond is hier weer geplaatst, evenals de oude pomp.

   
24 augustus 2012 28 februari 2013

Vanaf de ingang komt men linksaf in de overlegruimte/kantoor directie, rechtsaf in het voormalige hoge melkhuis en rechtdoor in de voormalige karnruimte, van waaruit men de zolder kan bereiken via de nieuw aangebrachte trap.

Koetshuis, nu kantoor Monumentenadvies Oost en directie

In deze ruimtes werd dezelfde operatie met de vloerklinkers uitgevoerd als in het lage melkhuis.

De kleine deur aan de westelijke ingang werd vervangen door tuindeuren, met aan de buitenkant een nieuw paar baanderdeuren zoals die er vroeger ook waren. 

   
12 oktober 2012 8 december 2012

Voor werd een vaste, enigszins schuin geplaatste glazen pui aangebracht met aan de buitenkant eveneens nieuwe baanderdeuren.

   
26 november 2012 11 februari 2013

De buitenmuren werden voorzien van gipsplaten, waarin het leidingwerk werd verwerkt, o.a. data en telefoonleidingen, elektra en luchtverversing. Er werden nieuwe doorgangen gemaakt naar het voormalige lage melkhuis en naar de voormalige karnruimte.

Karnruimte, nu trappenhuis

De klinkervloer werd verwijderd en ca. 60 cm aarde werd uitgegraven, evenals in het koetshuis en het lage melkhuis. Vervolgens werden isolatieplaten aangebracht, vloerverwarming, beton en tenslotte werden de klinkertjes weer teruggelegd in het oorspronkelijke cirkelvormige patroon. Het oorspronkelijke bodemlager van de karninrichting werd als stut gebruikt voor de balklaag van de zolderverdieping. De nieuw aangebrachte trap werd hieromheen aangelegd.

 

 

20 oktober 2012 8 december 2012 11 februari 2013

 

Hoge melkhuis, nu kantoor administratie en secretariaat

Vanuit het kantoor is het opkamertje te bereiken via een nieuw aangebracht trapje.

     
Opkamertje Trapje Kantoor

 

Zolder, nu kantoor Monumentenwacht en vergaderruimte

De zolder onderging een zeer ingrijpende renovatie. Er werden 3 stalen balken aangebracht voor ondersteuning van de zwevende vloer. Tussen beide vloeren konden de leidingen grotendeels worden weggewerkt.

   
7 oktober 2012  

Er werd een nieuwe indeling gemaakt met plaats voor een kantoor Monumentenwacht, een vergaderruimte, een pantry, een archiefruimte, waarin ook de verwarmingsketel en de server konden worden geplaatst, en sanitaire voorzieningen.

     
 13 oktober 2012 22 oktober 2012  28 januari 2013
       
Kantoor Monumentenwachtl Pantry Archief Vergaderzaal

 

Installaties

De installaties vormden een flinke uitdaging voor de installateur; naast voorzieningen voor elektra, telefoon, data en brand- en inbraakbeveiliging moesten ventilatie en vloerverwarming worden aangebracht. Er moest enorm met de beschikbare ruimte worden gewoekerd, vooral voor de ventilatiebuizen.

De ventilatie werkt met een warmte-regeneratiesysteem: de afgewerkte lucht wordt gebruikt om de verse lucht voor te verwarmen via een warmtewisselaar, die buiten het gebouw is opgesteld. Hiermee kan zo nodig ook koeling worden bewerkstelligd. Daarnaast werd een goederenlift ingebouwd in een voormalige schoorsteen.

De achterkant van het gebouw is afgeschermd van de rest van het terrein door een beukenhaag. Deze schermt tevens de warmtewisselaar af van het gebouw. Het terrein grenzend aan het gebouw is voorzien van tegels, waar gras doorheen kan groeien.

En tenslotte werd er nog buitenverlichting aangebracht om de route naar de parkeerplaats in het donker veiliger te maken. Aansluitend werd een aansluiting gemaakt voor het opladen van accu’s op het parkeerterrein in een afsluitbaar kastje.

   
Terras achter kantoor Buitenverlichting

 

Opdrachtgever

Van Dedem Den Berg Stichting,
mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel 

Uitvoering

Bouwbedrijf VOF Poel, Den Ham
Bouwbedrijf Maneschijn B.V., Vroomshoop
Installateur Loohuis Installatietechnieken B.V., Hardenberg
Schildersbedrijf Grobbee B.V., Dalfsen
Van Gelder Kabel, Leiding- en Montagewerken B.V.