TIP: creeer bufferruimtes

In historische gebouwen zijn vaak tochtportalen, serres, onverwarmde zolders en kelders aanwezig, die niet worden verwarmd. Die ruimtes worden bufferruimtes genoemd, omdat ze een ‘thermische buffer’ vormen tussen de verwarmde vertrekken van het gebouw en buiten. De energieprestatie van een monument is beter als er meer bufferruimtes zijn. Zijn er nog meer vertrekken in het monument die ‘s winters niet gebruikt en verwarmd hoeven te worden?

Extra bufferruimte kan gerealiseerd worden door plaatsing van een binnenwand of binnenkozijn. Op de energierekening is het meteen te merken.

Terug