Praktische TIPS voor een energiezuinig en comfortabel monument

Wonen en werken in een monument betekent leven in een bijzondere omgeving. Tegenover de pluspunten zoals de prachtige sfeer van de monumenten staan ook zaken als extra zorg voor het onderhoud, hogere energielasten en soms wat minder comfort.

Gelukkig valt daar best wat aan te doen. Links in het menu vindt u praktische TIPS voor een energiezuinig en comfortabel monument. Zo wordt wonen en werken in een monument nog fijner!

Download de folder.

DuMo-advies: energieprestatie voor monumenten

Om de duurzaamheid van monumenten te vergroten, zijn ingrepen nodig. Welke ingrepen mogelijk zijn, is per monument verschillend. Dat hangt o.a. af van de mate waarin het gebouw 'aanraakbaar' is. Een status, die wordt bepaald door de zeldzaamheid van een gebouw, de betekenis, het belang voor de omgeving en de technische staat waarin het gebouw verkeert.

Monumentenadvies Oost heeft met Het Oversticht expertise en ervaring gebundeld. Gezamenlijk kunnen wij eigenaren van monumenten adviseren over energiebesparende maatregelen. We kijken daarbij welke maatregelen het beste bij het monument passen en wat het effect is op het energieverbruik.

Ons DuMo-advies bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een waardestelling waaruit duidelijk wordt welke monumentale waarden het monument kenmerken.
  • Een strategie die past bij het monument.
  • Een overzicht van te nemen maatregelen per ruimte.
  • Twee energieprestatie-berekeningen met labeling A-G, speciaal voor het monument. Deze geeft de energieprestatie aan van vóór en na de aanpassingen. Zo wordt helder welk effect de maatregelen hebben op het energieverbruik.
  • Investeringsbedragen van de ingrepen.

Download de brochure en de prijslijst.

"Eindelijk is er ook een systeem dat eigenaren van monumenten kan voorzien van een energielabel. Het DuMo-advies maakt voor Erve Olieslager inzichtelijk waar de ruimte zit voor verbetering van de enrgieprestatie zonder het monument aan te tasten.”   Louis Volker, beheerder gebouwen Stichting Twickel