Gratis en vrijblijvend

Wij informeren wij u graag over de mogelijkheden die voor u interessant kunnen zijn.

Aankoop

Een monument koopt u niet iedere dag dus als u voornemens bent om een monumentaal pand te kopen is het aan te raden om een kostenraming van de (achterstallige) onderhoudskosten op te stellen, ook kunnen woningverbeteringen en verbouwingen in dit financiële overzicht worden opgenomen. Hierdoor heeft u gegevens in handen die te gebruiken zijn in het onderhandelingstraject en voor de aanvraag van eventuele financiering.

In combinatie met een inspectierapport van de Monumentenwacht geeft dit een zeer compleet, onafhankelijk en realistisch beeld van de bouwkundige- en onderhoudstoestand van het object.
Nadat u tot aankoop bent overgegaan kunnen wij u begeleiden en adviseren in het verdere proces van herstel, restauratie, verbouw en duurzaamheid. Ook kunnen wij u meer vertellen over de eventuele subsidiemogelijkheden of de restauratiehypotheek.

Als u uw monumentale pand wilt verkopen is het een meerwaarde om een objectief beeld te hebben van de onderhoudstoestand en de daarbij behorende herstelkosten. Enerzijds bepaald de staat van uw pand mede de vraagprijs, anderzijds is het af te wegen eventuele gebreken vooraf aan de verkoop te herstellen of om tijdens de het verkooptraject een realistisch "bewijs" van de onderhoudsstaat te kunnen overleggen aan potentiële kopers. Uiteraard worden alle opdrachten met het grootst mogelijke vertrouwen behandeld.