Volgende ronde aanvragen BRIM-subsidie alweer opgestart

BRIM-subsidie is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud aan rijksmonumenten  die (grotendeels) geen woonbestemming hebben. Inmiddels bereiden wij de volgende ronde aanvragen alweer voor, deze moeten vóór 1 april 2018 worden ingediend. Lees meer

Welkom bij Monumentenadvies Oost

U wilt advies over de instandhouding van uw monumentaal bezit? Monumentenadvies Oost staat voor u klaar!

Wij zijn een gespecialiseerd adviesbureau dat zich richt op de instandhouding van monumentale panden. Vanuit onze jarenlange praktische ervaring en onafhankelijke positie houden wij ons bezig met het opstellen van complete plannen voor onderhoud, herbestemming en restauratie. Ook de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering kunnen wij voor u verzorgen.

Daarnaast geven we graag advies bij aankoop en verduurzaming van monumentale panden.

Succes bij toekenning Overijsselse restauratiesubsidie

aan maar liefst 7 eigenaren waarvoor Monumentenadvies Oost dit jaar restauratiesubsidie heeft aangevraagd, is deze ook toegekend. Zij kunnen nu rekenen op 30-70% subsidie voor de restauratie van hun monument!

 

Heeft u een vraag over onderhoud, restauraties, energiebesparing of subsidies, of wilt u dat er vrijblijvend contact wordt opgenomen? Klik dan hier