Volgende ronde aanvragen BRIM-subsidie alweer opgestart

BRIM-subsidie is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud aan rijksmonumenten  die (grotendeels) geen woonbestemming hebben. Inmiddels bereiden wij de volgende ronde aanvragen alweer voor, deze moeten vóór 1 april 2016 worden ingediend. Lees meer

Boerderijcursus

Onlangs vond de eerste boerderijcursus plaats met Stichting Twentse Erven en RIBO. Als afsluiting werden gezamenlijk twee boerderijen bezocht: Erve Odinc in Markelo en Erve Morsink in Markelo. Het was een geslaagde cursus, men gaf aan nu met andere ogen te kijken naar de boerderij. 

In januari volgt de tweede cursus, maar deze is al geheel volgeboekt. Maar als u ons hier laat weten dat u ook belangstelling heeft, dan gaan we aan de slag met een derde.

Welkom bij Monumentenadvies Oost

U wilt advies over de instandhouding van uw monumentaal bezit? Monumentenadvies Oost staat voor u klaar!

Wij zijn een gespecialiseerd adviesbureau dat zich richt op de instandhouding van monumentale panden. Vanuit onze jarenlange praktische ervaring en onafhankelijke positie houden wij ons bezig met het opstellen van complete plannen voor onderhoud, herbestemming en restauratie. Ook de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering kunnen wij voor u verzorgen.

Daarnaast geven we graag advies bij aankoop en verduurzaming van monumentale panden.

Succes bij toekenning Overijsselse restauratiesubsidie

aan maar liefst 7 eigenaren waarvoor Monumentenadvies Oost dit jaar restauratiesubsidie heeft aangevraagd, is deze ook toegekend. Zij kunnen nu rekenen op 30-70% subsidie voor de restauratie van hun monument!

 

Heeft u een vraag over onderhoud, restauraties, energiebesparing of subsidies, of wilt u dat er vrijblijvend contact wordt opgenomen? Klik dan hier